VIDEO - Winter football joys

Publikuar më 06 Март, 2019 Lajme, Ligat e Fëmijëve


Federata e futbollit të Maqedonisë në bashkëpunim me Federatën për Sport Shkollor ka finalizuar fazën e parë të projektit „Winter football joys“ që ka për qëllim zhvillimin e futbollit nëpër shkolla. Në pjesën e parë të porjektit ishin kyçur 80 shkolla fillore në gjithë vendin, ndërsa morrën pjesë më shumë se 2 800 fëmijë të moshës prej 7 deri 10 vjeç.

Mesazhi të cilin një pjesë e mentorëve të kyçur në „Winter football joys“ e dërguan deri temë të rinjtë është shyumë i qartë „Po, mund të arrini sukses në futboll! Ushtroni për të realizuar qëllimet tuaja“.

Në ngjarjet grassroots që i organizoi Federata e futbolilt të Maqedonisë mbështetje të madhe morrëm nga UEFA. Një pjesë e projekteve të fundit u ndoqën nga Ivan Jankoviq, anëtar i panelit të UEFA-së për futboll bazik. 

Në vazhdim mund të ndiqni video materialin e përgatitur në pjesë prej shkollave të vendit të kyçura në projektin „Winter football joys“.

   
   
Reprezentacioni A