SHIKIM TABELAR I AKTIVITETEVE TË NDËRMJETËSUESVE PËR PERIUDHËN 01.04.2017-31.03.2018

Publikuar më 20 Април, 2018 Dokumentet, Lajme


Në lidhëse gjeni listën e aktiviteteve të reailzuara nga ndërmjetësuesit në periudhën prej 01.04.2017 deri më 31.03.2018:

Табеларен преглед на активности на посредници 2018.pdf    
   
Reprezentacioni A