Regjistrimi për Ligën e Fëmijëve - FFM 2023-2024

Publikuar më 18 Август, 2023 Lajme, Ligat e Fëmijëve


Ju njoftojmë se kanë filluar regjistrimet për Ligën e Fëmijëve - FFM 2023/2024.

Të gjitha dokumentet e nevojshme janë të shënuara në aplikimin për pjesëmarrje dhe disa prej tyre kërkohen vetëm për klubet që aplikojnë për herë të parë.

Çdo klub i interesuar, në varësi se cilit rajon i përket, duhet të dorëzojë aplikacionin e plotësuar siç duhet (së bashku me dokumentet e tjera të nevojshme) te koordinatori i rajonit për të cilin klubi regjistron pjesëmarrjen.

Пријава за учество 23 - 24.doc
   
   
Reprezentacioni A