Paraqitja për pjesëmarrje në Ligën e Parë të femrave për sezonin 2017/18

Publikuar më 11 Јули, 2017 Liga e Parë e Femrave, Lajme


Kriteriumet për pjesëmarrje në Ligën e Parë të femrave të Maqedonisë për sezonin garues 2017/2018:

- Të jenë të regjistruar si KLUB FUTBOLLI PËR FERMA në pajtueshmëri me regulativën ligjore të R. Maqedonisë dhe rregullave të:

Rregullorja për regjistrim, status dhe transferime të futbollistëve të FFM-së;

Gjatë regjistrimit të klubeve në futbollin e femrave klubi patjetër të paraqesë listë dhe document të regjistrimit të së paku 20 (njëzetë) futbollisteve.

- KFF që paraqiten për herë të parë në Ligën e Parë të Maqedonisë për femra me paraqitjen të dorëzojnë dëshmi (fletpagesë) për kryerje të pagesës për garancion për pjesëmarrje në Ligë në vlerë prej 250 eurove, në kundërvlerë të denarëve në llogari të FFM-së;

ПРИЈАВА.doc    
   
Reprezentacioni A